Właściwe zagospodarowanie odpadów

0
377
zagospodarowanie odpadów

Polskie i europejskie przepisy nakładają na przedsiębiorstwa działająca w sektorze przemysłowym wiele różnych obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami. Uregulowanie prawne tego procesu jest kluczowe dla ochrony środowiska, dlatego katalog odpadów, których dotyczą specjalne zasady w kwestii utylizacji czy przechowywania, jest niezwykle szeroki. Pod szczególnym nadzorem znajdują się firmy produkujące oleje przepracowane, odpady niebezpieczne czy odpady ropopochodne. To właśnie w celu neutralizacji i zatrzymania tych ostatnich niezbędne są sprawnie działające separatory, czyli urządzenia, w których wydzielane są substancje lżejsze od wody, jak i cięższe od niej zawiesiny ulegające sedymentacji. Korzystanie z tego rodzaju maszyn ma ogromne znaczenie, ponieważ pozwala na uniknięcie wypływania zanieczyszczonych ścieków do rzek czy jezior, dzięki czemu można uniknąć zanieczyszczenia tak cennych dla człowieka wód.

Konserwacja

czyszczenie separatorów i zbiornikówNa przedsiębiorstwa mające kontakt z substancjami ropopochodnymi nakładany jest obowiązek instalacji separatorów, natomiast w miejscach, w których powstają duże ilości oleju przepracowanego, czyli takiego, którego nie można użyć ponownie zgodnie z pierwotnym zastosowaniem, muszą znajdować się specjalne szczelne zbiorniki. W każdym jednak wypadku trzeba pamiętać o tym, że regularne czyszczenie separatorów i zbiorników jest absolutnie konieczne dla zachowania zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Mało która firma zajmuje się tym jednak na własną rękę. W wielkich ośrodkach przemysłowych zazwyczaj znajduje się odpowiedni sprzęt obsługiwany przez specjalistów, dzięki którym możliwe jest zagospodarowanie odpadów. Mniejsze przedsiębiorstwa, stacje paliw, stacje kontroli pojazdów czy warsztaty samochodowe muszą jednak korzystać z usług zewnętrznych firm. Rozwiązanie to ma jednak wiele plusów.

Profesjonalizm

Zarówno separatory, jak i zbiorniki, trzeba opróżniać regularnie, najlepiej w odstępach czasu określonych wyraźnie przez producenta. W przeciwnym razie może dojść do przekroczenia dopuszczalnych stężeń różnych substancji, czego konsekwencje ponosi wyłącznie użytkownik. Aby uniknąć tego rodzaju nieprzyjemności, dobrze jest skontaktować się z profesjonalnym przedsiębiorstwem, którego pracownicy wiedzą, jak przeprowadzić czyszczenie separatorów i zbiorników. Tego rodzaju firma posiada odpowiednie zaplecze techniczne oraz umiejętności, by sprawnie przeprowadzić wszystkie etapy tego procesu: od odbioru odpadów ze zbiornika, przez ich transport, aż po utylizację.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here